Hibiki Glass

HAKUHODO Kettle Inc.

Client: Suntory Holdings Limited

Art Director: Chiharu Shimizu
Copywriter: Kazuaki Hashida, Hideaki Ooki
Creative Director: Kentaro Kimura, Hideo Kato
Photographer: Yoshinori Okamura, Atsutoshi Ueno
Director: Kosai Sekine
Editor: Taichi Okada, Masahiro Kato
Head of Production: AOI Pro. Inc.
Producer: Tamon Yakushiji, Satoshi Takahashi
Line Producer: Masahiro Kawaguchi, Takuto Nakamura
Production Company: abcs
Visual Effects: Tatsuya Saito
Sound Design: Yuya Kikukawa
Music/Composer: Jemapur
Programmer: Tatsuya Saito
Typographer: Chiharu Shimizu
Project Manager: Shizuka Masuno, Kensuke Shigeno, Yuta Mita
Account Director: Kyoichiro Masumoto
Country: Japan