• Advertising
  • Poster/Billboard for Advertising - Point of Purchase

A Cut Above

Also won a Silver award in Design in the Point of Purchase – Poster Design category.

Y&R Beijing

Client: Zhang Xiao Quan Kitchen Knife

Art Director: Dai Xinghui/JieJie/Choi Bao/Ong Kien Hoe/Nils Andersson
Copywriter: Dagger Chen
Designer: Jiejie/Choi Bao/Gaybird Huang
Photographer: Leslie Lim
Producer: Sandy Wang
Retoucher: Pafassion SH
Typographer: Jiejie/Zhengyu Tian
Account Director: Rachel Liu/Joy Lu
Country: China